Menu Close

Acció pel clima – Concurs escolar Ciutat de les Arts i les Ciències

El concurs Acció pel clima posa en relleu la importància de conservar el nostre estimat planeta. En un món cada vegada més conscient dels reptes ambientals als quals ens enfrontem, la sostenibilitat, la cura del medi ambient i la conservació de l’entorn es fan cada vegada més imprescindibles.
 • Inicio
 • ->
 • web
 • ->
 • Acció pel clima – Concurs escolar Ciutat de les Arts i les Ciències
cabecera-accion-por-el-clima

CONCURS ACCIÓ PEL CLIMA - 23/24

accion por el clima 1

El concurs Acció pel clima posa en relleu la importància de conservar el nostre estimat planeta. En un món cada vegada més conscient dels reptes ambientals als quals ens enfrontem, la sostenibilitat, la cura del medi ambient i la conservació de l’entorn es fan cada vegada més imprescindibles.


Les actituds proactives i la conscienciació ambiental en els més joves són fonamentals per a generar vocacions científiques que de manera crítica promoguen un futur sostenible.

INFORMACIÓ GENERAL

accion por el clima escaleras
ambiente-Acción-por-el-Clim
 • Convocatòria del concurs: 21 de novembre 2023.  Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
 • Termini d’inscripció: fins al 26 de febrer de 2024.
 • Data d’entrega del projecte. Fase on line: 15 de març de 2024.
 • Comunicació dels finalistes: 12 de abril de 2024.
 • Fase presencial, final i entrega de premis: 10 de maig de 2024.

Ubicació: Museu de les Ciències

 
Este concurs es dirigix a centres de públics, concertats i privats de tota Espanya.

Els participants hauran d’estar cursant estudis de Primària, Secundària, Batxillerat o Cicles de Formació Professional Bàsica i Grau Mitjà.

Cada equip estarà tutelat per un docent responsable.

En cadascuna de les categories s’especifica el nombre d’alumnes màxim per a formar un equip, així com el nombre màxim d’equips que un professor podrà tutelar. Cap alumne d’un equip podrà formar part d’un altre equip.

El concurs Acció pel clima suposa una nova via d’acostament a la comunitat educativa que té, entre les seues principals virtuts, la capacitat d’implicar tant els professors, com als estudiants, i a la societat en general.

Els seus objectius són els següents:

 

1. Conscienciar a l’alumnat sobre l’impacte que l’ésser humà causa en el medi ambient, prestant especial atenció en el canvi climàtic.
2. Potenciar l’ús responsable dels recursos naturals.
3. Posar en pràctica els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides a través d’una proposta d’acció pràctica que implique la participació activa de l’alumnat.
4. Fomentar la coherència en la responsabilitat ambiental i el compromís social de la comunitat educativa.
5. Compartir experiències i metodologies amb altres centres educatius.
6. Promoure les habilitats divulgatives i comunicatives entre els estudiants.
7. Incentivar l’esperit crític entre la comunitat educativa. Fomentar el coneixement en àmbits mediambientals i de sostenibilitat amb recursos adaptats a cada nivell educatiu.

La Ciutat de les Arts i les Ciències es reserva el dret de modificar els terminis i les dates establides en les presents bases, així com la potestat de cancel·lar, suspendre o modificar este concurs i les seues bases, en cas fortuït o de força major, o davant circumstàncies que, a criteri de l’organitzador així ho justifiquen. En cap cas, l’exercici de tals drets per part de l’organitzador permetrà al participant cap reclamació.


La participació en este concurs implica la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs, i la decisió inapel·lable del jurat.
Quedaran desqualificats els treballs presentats que no guarden relació amb la temàtica del concurs, i/o que continguen imatges, o, textos que puguen ser considerats ofensius, denigrants o de mal gust. També quedaran desqualificats aquells treballs que atempten contra la dignitat de les persones, el seu sexe, raça o religió.


L’organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases, durant el transcurs del concurs.


Estes bases poden ser modificades per l’organització, qui comunicarà als equips amb suficient antelació els canvis realitzats.


Durant la final se sol·licitarà un comportament adequat per part dels assistents.


El comité organitzador del concurs Acció pel Clima, es reserva el dret d’excloure en qualsevol moment a qualsevol candidatura que altere, perjudique o de qualsevol forma amenace el reglament, així com el bon funcionament i desenvolupament normal del concurs.


Tots els participants hauran d’autoritzar la reproducció i difusió dels projectes presentats al concurs, així com els materials audiovisuals generats durant la fase presencial, per la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Descàrrega tots els documents necessaris per a la inscripció:

 • Informació General (Qui pot participar, calendari, acceptació i reglament) ací
 • Criteris de Valoració ací
 • Bases del concurs (Fases i categories) ací
 • Fitxa cessió d’imatges menors de 14 anys ací 
 • Fitxa cessió d’imatges adults ací
 

Per a realitzar la inscripció has d’estar donat d’alta com a docent en l’Àrea Privada de CAC,S. A. i estar associat al teu col·legi.

 
A l’Àrea Privada, en la part inferior de la teua pàgina principal, trobaràs les diferents activitats a les que pots inscriure’t. 
 

areaprivada.cac.es

 

Informació addicional

 

Per a resoldre qualsevol dubte sobre el concurs poden contactar a través del correu electrònic divulgacion@cac.es

JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ

Acción por el clima jurado
Acción por el clima salon

El jurat avaluarà tots el projectes rebuts que complisquen els requisits indicats en les bases, dictaminarà el premi de la Fase On line de cada categoria i seleccionarà els projectes que passaran a la Fase Presencial en el Museu de les Ciències el 24 de març de 2023.

 

Després de la presentació dels projectes en la Fase Presencial, el jurat valorarà tots els treballs presentats, dictaminarà els premis de cada categoria i els lliurarà, juntament amb els premis de la Fase On line, en el lliurament de premis.

 

Si el jurat el considera oportú realitzarà preguntes sobre els projectes presentats.

El jurat podrà deixar desert algun dels premis en cas que no reunisquen les condicions requerides. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

a – Fase on line

 • Temàtica ajustada a les característiques de cada categoria.
 • Rigor i qualitat dels conceptes tractats
 • Coneixement dels temes tractats
 • Claredat i coherència del projecte presentat
 • Adaptació curricular i interdisciplinarietat
 • Creativitat, innovació, originalitat i disseny
 • Grau d’esforç, adaptat a cada categoria
 • Grau d’implicació de la comunitat educativa (una classe, diverses classes, famílies…) i de conscienciació cap a la societat
 • Sostenibilitat: ús de materials reciclats
 • Possibilitat d’implementació
 • Presentació realitzada amb objectivitat, coherència i capacitat divulgativa
 • Utilització d’un llenguatge apropiat, adaptat al nivell educatiu i l’edat dels alumnes.

b – Fase presencial. A més del valorat en la fase on line:

 • Mostra física del projecte:
  • Materials utilitzats
  • Qualitat dels acabats
  • Funcionalitat
 • Presentació verbal al jurat:
  • Correcció en l’estructura del discurs
  • Respostes degudament raonades (en funció de la categoria)

FASES DEL CONCURS

El concurs tindrà dues fases:

1.Fase On Line: L’equip haurà de realitzar un projecte d’acord amb les característiques de cada categoria que hauran de gravar i enviar en els terminis establerts.

Especificacions:

Vídeo del projecte.

 • ​Duració màxima: 4 minuts.
 • Tamany màxim: 1 Gb.
 • Formats permesos: mp4, avi, mkv, mov.

Finalitzat el termini d’inscripció, els participants rebran un correu electrònic amb les indicacions necessàries per a enviar els treballs.

Tots els projectes participaran en la fase on line. A més, en el formulari d’inscripció els equips indicaran si desitgen participar també en la fase presencial.

El jurat tindrà la facultat de demanar més informació en el cas de considerar-ho necessari pera a la seua valoració. Tots els projectes seran avaluats pel jurat i seleccionarà aquells que passe a la Fase Presencial.

 

2.Fase Presencial:

La final es realitzarà al Museu de les Ciències el 10 de maig de 2024 amb els projectes seleccionats pel jurat.

Els equips hauran d’anar acompanyats per un docent responsable qui s’encarregarà de la tutela dels alumnes durant la jornada. L’accés a la final és gratuït i obert a tota mena de públic que haurà de complir les mesures i condicions de seguretat que s’establisquen en eixe moment.

El concurs consta de 5 categories: 

 

 

1. Primer Cicle de Primària:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un/a docent. Cada docent podrà inscriure’s amb un màxim de 10 equips.

No obstant això, no hi haurà inconvenient si el docent desitja inscriure a tota la classe en un únic projecte, tenint en compte que a l’efecte de premis es mantindrà la premissa inicial.

Projecte. Les meues idees per a cuidar el medi ambient. 

Disseny i posada en pràctica d’un projecte que tinga com a objectiu conscienciar als i les alumnes sobre la situació mediambiental existent i la cura del planeta. Es valoraràn, especialmente, propostes pràctiques que plantegen solucions concretes i que es plasmen a través d’activitats realitzades pels alumnes. En esta categoria també es poden presentar les iniciatives desenvolupades al voltant dels horts escolars. 

Els alumnes podran presentar el projecte de la manera que ho desitgen: contant una història, mitjançant una representació teatralitzada, disfressant-se, etc 

 

2. Segon Cicle de Primària:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un/a docent. Cada docent podrà inscriure’s amb un màxim de 10 equips.

No obstant això, no hi haurà inconvenient si el docent desitja inscriure a tota la classe en un únic projecte, tenint en compte que a l’efecte de premis es mantindrà la premissa inicial.

Projecte. Mans a l’obra. Al rescat del planeta

Disseny i construcció d’un element, mecanisme, maqueta o artefacte amb materials reciclats.
També s’acceptaran muntatges de l’estil “efecte papallona”. L’objectiu és posar en pràctica la premissa de les tres R (reduir, reutilitzar i reciclar) com a mitjà per a evitar la sobreexplotació dels recursos naturals i reduir els residus generats.

Els alumnes podran presentar el projecte de la manera que ho desitgen: exposició, contacontes, rol playing, etc.

 

 3. Tercer Cicle de Primària:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un/a docent. Cada docent podrà inscriure’s amb un màxim de 10 equips.

Projecte Consum responsable contra el canvi climàtic

Disseny i muntatge d’un experiment o artefacte relacionat amb l’eficiència energètica (energies renovables, reducció de consums, aïllament tèrmic, etc.) o l’aprofitament adequat de l’aigua (destil·lació casolana, potabilització, reutilització de l’aigua d’un sol ús, etc.) amb l’objectiu de potenciar l’ús responsable dels recursos naturals.

Els alumnes realitzaran una exposició del projecte.

 

4. 1er i 2n Secundària/Cicles de Formació Professional bàsica:

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un/a docent. Cada docent podrà inscriure’s amb un màxim de 10 equips.

Projecte Accions d’implicació social

Disseny, programació, difusió, preparació, execució, presentació i valoració de resultats, d’accions amb l’objectiu de servir d’eix dinamitzador de la societat perquè els estudiants prenguen consciència i siguen part activa en la cura, manteniment i conservació del medi ambient. 

Es valorarà positivament totes aquelles iniciatives que impliquen l’acció conjunta del centre escolar amb altres actors de la societat: famílies, associacions, població general, etc.

Alguns exemples poden ser: neteja d’una zona forestal, repoblació d’espai incendiat, divulgació a altres sectors de la societat, implantació en el centre de fonts d’energies renovables mitjançant iniciatives de recaptació basades en esmorzar solidari, loteria, etc.

Per a donar difusió a estos esdeveniments es permeten tots els canals de comunicació.
Els alumnes realitzaran una exposició del projecte, així com sobre el tema abordat.

No obstant això, no hi haurà inconvenient si el docent desitja inscriure amb tota la classe en un únic projecte, tenint en compte que a l’efecte de premis es mantindrà la premissa inicial.

 

5. 3r i 4t Secundària /Batxillerat /Cicles Formatius Grau Mitjà

Equips: cada equip estarà format per un màxim de 4 alumnes, liderat per un/a docent. Cada professor podrà inscriure’s amb un màxim de 10 equips.

Projecte Programant la sostenibilitat.

Disseny i muntatge d’un projecte STEM, utilitzant disciplines com programació, electrònica, mecànica o robòtica, amb l’objectiu de mostrar algun aspecte relacionat amb el medi ambient i la sostenibilitat.
Es permetrà l’ús de diferents mecanismes com: sensors, circuits, motors, engranatges, etc.
Els alumnes realitzaran una exposició del projecte al jurat.

GUANYADORS 2024

Acción clima ganadores

CATEGORIA LES MEUES IDEES PER A CUIDAR EL MEDI AMBIENT:
Premi en línia: Juguem per al futur. Col·legi Claret (València)
Segon premi: Juguem per al futur. Col·legi Claret (València)
Primer premi: Fes-ho per tu, fes-ho per tots, fes-ho pel planeta. Col·legi Claret (València)

 

CATEGORIA SOM-HI. AL RESCAT DEL PLANETA:
Premi en línia: Reclaimed Kawaii Animals. Col·legi la Devesa School (Elx)
Segon premi: Reutilizem cartró i transformem el vent! Col·legi Misiericordia (Vinaròs)
Primer premi: Construïm hotels d’insectes. Col·legi Attilio Bruschetti (Xàtiva)

 

CATEGORIA CONSUM RESPONSABLE CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC:
Premi en línia: La granja especial i sostenible. Col·legi CEU Sant Pau (Moncada)
Segon premi: Un forn solar per al col·le. Col·legi Els pins (Bicorp)
Primer premi: La casa sostenible. Col·legi CEU Sant Pau (Moncada)

 

CATEGORIA ACCIONS D’IMPLICACIÓ SOCIAL:
Premi en línia: Green walls i espais verds en el nostre centre Entre tots millor! Col·legi San José de la Muntanya (Cheste)
Segon premi: Hidropònic. Col·legi Santa Ana San José de la Muntanya (Albal)
Primer premi: L’aigua un bé preuat. Col·legi Santa Ana San José de la Muntanya (Albal)

 

CATEGORIA PROGRAMANT LA SOSTENIBILITAT:
Premi en línia: No l’aboquis pel broc gros! Col·legi INS Els Planells (Artesa de Segre)
Segon premi: Conreant somnis. Col·legi Diocesà La Miraculosa de Segorbe (Segorbe)
Primer premi: Experiències i conseqüències del canvi climàtic. Col·legi IES Ausias March (Manises)

 

Enhorabona a tots els participants i especialment als guanyadors.

Tots els equips obtindran un diploma de participació.
Els equips guanyadors, a més, tindran el diploma que acredite el seu lloc en la competició.


Els guanyadors obtindran 2 entrades del Museu (alumnes i docents).

Cada categoria comptara amb tres premis:


Primer premi: 300 €
Segon premi: 200 €
Premi en línia: 100 €

Els premis seran atorgats per les empreses col·laboradores Global Omnium i Reciclamás.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Per a resoldre qualsevol dubte sobre el concurs poden contactar a través del correu electrònic divulgacion@cac.es