Menu Close

Condicions Generals en La Ciutat de les Arts and Ciències

 • Inicio
 • ->
 • Condicions Generals en La Ciutat de les Arts and Ciències

Avís legal / Condicions generals d'us

Volem que la teua visita al nostre lloc web siga satisfactòria i per este motiu hem escrit estes condicions de la manera més transparent possible. Per a accedir als nostres serveis, declares que eres major d’edat i que tens capacitat legal d’obrar d’acord amb la teua llei nacional.

L’accés i la navegació en el lloc web o l’ús dels serveis del mateix impliquen l’acceptació expressa i íntegra de les presents Condicions Generals d’Ús, inclosa la Política de Privacitat. Per favor, et recomanem que les lliges atentament.

 

RESPONSABLE I TITULAR DEL PORTAL WWW.CAC.ES

 

Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. (CAC,S.A.)
Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 7
46013 València
Inscrita en el Registre Mercantil General, tom 3521, 834 de la secció general del llibre de societats, foli 129, full V11548, inscripció 1a.
CIF: A46483095
Tel: 96 197 44 00
Fax: 96 197 44 71

 

CONTINGUT DEL PORTAL WWW.CAC.ES

 

A través del portal, CAC,S.A. oferix als usuaris, informació i ferramentes àgils de comunicació amb l’empresa, tenint accés a informació sobre les accions realitzades, informació sobre taquilla, programació tot això sense perjuí de la diligència empleada en la preparació i elaboració dels continguts del portal que eventualment poden contindre imprecisions o errates.

El lloc web disposa d’algunes aplicacions especialment destinades per a l’entreteniment dels xiquets, totes elles de caràcter gratuït; l’accés i ús dels mateixos per part dels menors haurà de ser en tot cas supervisat i dirigit per un adult, qui declara expressament que l’ús dels mateixos per part d’aquells es fa davall la seua única i exclusiva responsabilitat. Els jocs existents en el lloc web volen contribuir al desenvolupament mental dels xiquets i adolescents, en el bé entés de que no contenen missatges contraris a l’ordenament legal, ni inciten a la violència o a activitats delictives o a qualsevol forma de discriminació, no tenen contingut per a adults i no inciten a la compra de serveis o productes de CAC,S.A.

No obstant això, CAC,S.A. desaconsella una prolongada exposició als mateixos. L’usuari exonera de tota responsabilitat a CAC,S.A. en relació amb l’eventual incompliment de les recomanacions exposades.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS AL PORTAL WWW.CAC.ES

 

Les següents Condicions Generals d’Ús regulen l’ús i accés al portal web www.cac.es.

En cas d’incompliment total o parcial per l’usuari de les presents Condicions Generals d’Ús, CAC,S.A. es reserva el dret de denegar l’accés a www.cac.es sense necessitat de previ avís a l’usuari.

L’accés al portal www.cac.es té caràcter gratuït i la seua visualització no exigix registre previ. No obstant això, la utilització de determinats serveis, requerix com a condició imprescindible, la omplir completament els corresponents formularis per l’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització establides en el portal per a cada un d’ells. L’usuari accepta, de forma expressa i sense reserves, que l’accés i la utilització del portal, es fa davall la seua única i exclusiva responsabilitat.

 

1.- Obligacions Generals de l’Usuari.

 

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions que estan accessibles en www.cac.es amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions Generals d’Ús, respectant en tot moment als altres usuaris de la mateixa.

L’usuari, a l’acceptar les presents Condicions Generals d’Üs, s’obliga expressament a:

 • No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, ferramentes, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedisca la seua normal utilització.
 • No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres usuaris com de terceres empreses alienes a CAC,S.A.
 • No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en este Lloc Web amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, que resulten contraris als drets i interessos de CAC,S.A., els seus usuaris i/o terceres empreses i organitzacions.
 • No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres usuaris i visitants de CAC,S.A.

L’usuari respondrà de tots els danys i perjuís de tota naturalesa que CAC,S.A. o qualsevol tercer puga patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmés per virtut d’estes Condicions Generals d’Ús o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina www.cac.es.

 

CAC,S.A. adoptarà totes les mesures al seu abast per a impedir qualsevol tipus de conducta contrària a les lleis espanyoles i cooperarà amb les autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguen suposar violacions de les lleis aplicables al present lloc web.

 

2. Drets de propietat sobre el portal www.cac.es

 

CAC,S.A. és propietària i/o llicenciatària, de tota la informació continguda en este portal, del seu disseny gràfic, imatges, bases de dades, índexs, codis fonts, marques i logotips, estant protegits d’acord amb el que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial. La seua posada a disposició i ús, no suposa, en cap cas, la cessió de la seua titularitat o la concessió d’un dret d’ús a favor de l’usuari, per la qual cosa tota reproducció, còpia, distribució total o parcial, o, comercialització, requerirà l’autorització prèvia i escrita de CAC,S.A.

 

És política de CAC,S.A. no acceptar materials, idees o suggeriments de caràcter creatiu excepte quan expressament se sol·liciten, a fi d’evitar qualsevol confusió en el cas de similitud entre les idees remeses per usuaris i les idees desenvolupades per CAC,S.A

 

3. Enllaços amb altres llocs web

 

El lloc web pot posar a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç com ara, entre altres, enllaços d’hipertext, bàners, botons, directoris i qualsevol altra ferramenta de busca que permeta a l’usuari accedir a llocs web diferents d’este lloc web o llocs web de tercers (d’ara en avant, enllaços). La instal·lació d’estos enllaços té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a informació disponible oferida per tercers. Estos enllaços no impliquen control o acceptació i/o aprovació per part de CAC,S.A. dels seus continguts o serveis en ells oferits i posats a disposició de l’usuari. Per tant, l’usuari haurà d’extremar la seua prudència en la valoració i utilització d’estos enllaços quedant CAC,S.A. exonerada de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a què s’accedisca a través d’estos enllaços.

Per a realitzar enllaços amb la pàgina www.cac.es serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

 

La creació per tercers d’enllaços o enllaços amb el portal www.cac.es haurà d’ajustar-se a les normes següents: (1) no realitzar junt amb l’enllaç o enllaç manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguen induir a error, o que siguen contràries a la llei, la moral o els bons costums. (2) no utilitzar enllaços o enllaços a pàgines o subpàgines diferents de l’Home Page de CAC,S.A. (3) no utilitzar junt amb la URL, marques o signes propietat de CAC,S.A. (4) no establir enllaços o enllaços amb portals que continguen manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, o atemptatòria contra els drets humans.

 

4. Limitacions de responsabilitat

 

El lloc web www.cac.es ha sigut elaborat de bona fe i conté informació procedent de fonts internes i externes.

CAC,S.A. no assumix cap responsabilitat per danys, perjuís, pèrdues, reclamacions o gastos, produïts per:

 • 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de CAC,S.A.
 • 2. Intromissions il·legítimes per mitjà de l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
 • 3. Ús indegut o inadequat de la pàgina web www.cac.es
 • 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

5. Serveis oferits per CAC,S.A. a través del lloc web

 

5.1. Passe Club Ciutat de les Arts i les Ciències 

 

Per a adquirir la condició de soci del Club Ciutat de les Arts i les Ciències, l’usuari haurà d’adquirir un passe Club Ciutat que permet l’accés al Museu de les Ciències, a l’Hemisfèric i a l’Oceanogràfic, fins al 31 de desembre de l’any de compra, un passe Club Oceanogràfic que permet l’accés a eixe recinte fins al 31 de desembre de l’any de compra o un passe del Club CienciAmics que permet l’accés al Museu de les Ciències i a l’Hemisfèric durant 365 dies des de la data de compra. 

 

L’usuari podrà visualitzar en la pàgina web www.cac.es/club un contracte a fi de ser coneixedor de les dades que subministrarà a CAC,S.A. si finalment decidix adquirir un passe Club en alguna de les seues modalitats. El contracte d’afiliació es formalitzarà en qualsevol de les taquilles del Club que estan situades en l’Oceanogràfic i en el Museu de les Ciències, per mitjà de la firma del contracte i l’adquisició d’un passe Club. 

El preu del passe Club dependrà de l’edat de l’usuari sol·licitant, i de la modalitat del passe triat ja que hi ha tres modalitats de passe. Els preus del passe Club seran els que apareguen en el lloc web en cada moment.

 

Estes condicions descrites en este apartat, deuran complementar-se amb les Condicions Específiques dels socis del club, publicades en la pàgina www.cac.es/club.

 

5.2. Compra d’entrades on line

 

L’usuari podrà comprar on line entrades d’accés a Ciutat de les Arts i les Ciències (Oceanogràfic, Museu de les Ciències i Hemisfèric) a través del lloc web www.cac.es/entrades. Els tipus d’entrada que l’usuari podrà adquirir seran els que en cada moment estiguen disponibles en el lloc web.

Els preus de les entrades seran els que apareguen en el lloc web de CAC,S.A. en cada moment atenent a les dates i la resta de circumstàncies concretes de cada entrada.

 

La compra d’entrades d’accés, així com els drets i obligacions de l’usuari, tant durant l’adquisició d’entrades com una vegada adquirides, queden així mateix, subjectes a allò que s’ha exposat en les Condicions Generals d’Ús i en les corresponents Condicions Específiques de Compra, així com, a les Normes de Funcionament de CAC,S.A., les quals estan a la seua disposició en les oficines d’Atenció al Client de CAC,S.A. Esta informació podrà ser facilitada a l’usuari si així ho sol·licita.

 

6. Protecció de dades de caràcter personal

 

Tota la política de tractament de dades personals la trobaràs en el document POLÍTICA DE PRIVACITAT que forma part integrant d’estes Condicions Generals d’Ús però que, per simplicitat, hem posat en un document a part.

 

7. Política de Cookies

 

7.1. ¿Què és una Cookie?

 

Les cookies són arxius que contenen xicotetes quantitats d’informació que es descarreguen en el dispositiu de l’usuari que s’utilitza quan visites un lloc web. La seua finalitat principal és reconéixer l’usuari cada vegada que accedix a www.cac.es i ens permet, a més, millorar la qualitat i la usabilitat de la nostra web.

 

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, no poden danyar l’equip/dispositiu de l’usuari i, si es troben activades en la configuració del teu navegador, ens ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament de www.cac.es

 

7.2. Ús de cookies per part de CAC,S.A.

 

L’usuari consent que CAC,S.A. puga introduir fragments d’informació en el disc dur de l’ordinador de l’usuari una vegada que este accedisca al lloc web. Dites cookies s’inclouen amb la finalitat de proporcionar informació sobre les visites dels usuaris, permetent l’anàlisi del tràfic generat per estos. D’esta manera, CAC,S.A. obtindrà informació addicional sobre les característiques dels usuaris que visiten el lloc web que li permetran prestar serveis personalitzats, així com millorar els continguts del seu lloc web de forma tal que puguen redundar en benefici de l’usuari.

 

L’usuari podrà desactivar, en qualsevol moment, el sistema de personalització del lloc web. La majoria dels navegadors accepten la utilització de cookies de forma automàtica, podent l’usuari modificar la configuració del navegador per a eliminar-les, sense perjuí que l’usuari puga continuar utilitzant la major part dels serveis oferits en el lloc web.

 

Esta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal que està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seua direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

 

Google podrà transmetre esta informació a tercers quan així se’l requerisca la legislació, o quan estes terceres processen la informació per compte de Google. Google no associarà la seua direcció IP amb cap altra dada de què dispose Google. A l’utilitzar este website l’usuari consent el tractament d’informació sobre Vosté per Google en la forma i per als fins abans indicats.

 

8. Adhesió al sistema arbitral

 

A fi de facilitar l’enteniment amb l’usuari en aquelles discrepàncies que pogueren sorgir, CAC,S.A. manifesta que està adherida al sistema arbitral de consum de la Comunitat Valenciana.

 

9. Legislació y jurisdicció aplicables

 

S’aplicarà allò que s’ha disposat en RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, referent a la jurisdicció aplicable.

 

10. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals d’Ús fóra declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a la dita disposició o part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de Condicions Generals d’Ús, llevat que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals d’Ús, haguera d’afectar-les de forma integral