Menu Close
  • Inicio
  • ->
  • Destacada
  • ->
  • EL NIVELL DE SATISFACCIÓ DELS VISITANTS S’APROXIMA AL 90 % EN 2023

EL NIVELL DE SATISFACCIÓ DELS VISITANTS S’APROXIMA AL 90 % EN 2023

péndulo de

– L’informe valora l’atenció rebuda, les instal·lacions, els continguts i la senyalística
– Les activitats obtenen el 94% de satisfacció entre el públic enquestat

El percentatge de satisfacció dels visitants a la Ciutat de les Arts i les Ciències s’aproxima al 90% segons les dades extretes de les enquestes realitzades al públic que ha visitat el Museu de les Ciències i l’Oceanogràfic, o ha assistit a les projeccions de l’Hemisfèric durant l’any 2023. En els qüestionaris es preguntava sobre l’atenció rebuda, les instal·lacions, els continguts expositius, biològics o audiovisuals, així com la senyalística i informació rebuda.

En relació als actes i esdeveniments celebrats en la Ciutat de les Arts i les Ciències, els clients valoren el servici prestat en un 94%, destacant la seua satisfacció per l’atenció rebuda, abans i després de l’esdeveniment, amb un 92% i la relació amb la persona de contacte, sent valorada com a satisfactòria pel 95% dels clients.

El 88% dels visitants del Museu de les Ciències està satisfet amb l’atenció rebuda i valora en un 84% les instal·lacions. Repecte a les activitats, el percentatge ascendix al 94 per cent. En les visites guiades, un 99 per cent aprova amb nota l’experiència.

En relació amb les exposicions, destaquen com les millor valorades i que han motivat la seua visita al Museu de les Ciències les exposicions ‘La Ciència de Pixar, ‘Espai dels Xiquets’, ‘Mart. La conquesta d’un somni’ i ‘Gravetat Zero’.

En quant a l’Hemisfèric, l’aspecte més valorat és l’atenció rebuda amb un 91%. El 89% es mostra satisfet amb les instal·lacions i un 82% respecte a la senyalística i informació al públic. Entre les pel·lícules més vistes pel públic enquestat, han sigut ‘Oceans, ‘Secrets of the Universe’ i ‘Flying Monsters 3D’

Respecte als resultats de satisfacció obtinguts en l’Oceanogràfic, la valoració global és del 90%, sent els aspectes millor valorats l’atenció rebuda i les instal·lacions. Els aquaris i continguts biològics millor valorats pels seus visitants i que més criden l’atenció són taurons, belugues i delfinari.

En relació amb les experiències en el major aquari d’Europa, es registra una satisfacció mitjana del 82% entre els visitants durant l’any 2023. La valoració és referix a la presentació de dofins, la visita al Backstage Tour i la participació en l’activitat ‘La Mar a Les teues Mans’.

En quant a les reclamacions, es reduïx el ràtio de l’any anterior, amb 9 reclamacions cada 100.000 entrades venudes. Totes les queixes es contesten en un termini màxim de deu dies, se soluciona la incidència plantejada i es posen en marxa les accions correctives i de millora necessàries per a la millora contínua de la qualitat de cadascun dels servicis que s’oferixen. En total en 2023, s’han comptabilitzat 382 reclamacions, 146 suggeriments i 80 felicitacions.

Des de la Ciutat de les Arts i les Ciències, en el seu camí a l’excel·lència, es continua treballant dia a dia en la millora de la qualitat del servici, la satisfacció i la fidelització dels seus visitants.

Compartir

Otras noticias de interés