Menu Close
  • Inicio
  • ->
  • Finalizada
  • ->
  • Els fàrmacs i productes de l’atenció personal en el cicle de l’aigua
Se sabe relativamente poco o nada acerca de la presencia de contaminantes emergentes en los distintos compartimentos ambientales, razón por la cual y a su vez consecuencia de que no hayan sido regulados, y de que la disponibilidad de métodos para su análisis sea nula o limitada.

Els fàrmacs i productes de l’atenció personal en el cicle de l’aigua

Yolanda Picó. Catedràtica d’Universitat i investigadora en el Centre d’Investigacions sobre Desertificació (CIDE). Universitat de València.

 

Es sap relativament poc o res sobre la presència de contaminants emergents en els distints compartiments ambientals, raó per la qual i al seu torn conseqüència que no hagen sigut regulats, i de que la disponibilitat de mètodes per a la seua anàlisi siga nul·la o limitada. D’estos, els fàrmacs estan especialment lligats al creixement de la població, la societat del benestar i la gestió de la salut pública. Esta conferència se centra especialment en els fàrmacs, pel seu elevat consum i perquè estan dissenyats per a produir efectes en els organismes.

 

La principal font d’entrada d’estos compostos en el medi ambient aquàtic són les aigües residuals. Els processos de depuració no sempre són capaços d’acabar amb ells.

 

Els riscos que seguixen a la contaminació de l’aigua són difícils de precisar, ja que moltes vegades les dosis tòxiques sobre les quals es treballa són molt xicotetes, i el problema encara es complica més per la presència simultània de diversos contaminants.

 

 

Programa:
18.30: accés a la sala
19.00: conferència en l’Auditori Santiago Grisolía
20.00: fi de la conferència i inici del col·loqui
20.30: fi de l’activitat

 

L’accés a l’activitat s’efectuarà per la porta oest del carrer Menor del Museu (junt amb l’Hemisfèric).

 

Accés lliure fins a completar aforament.

 

Si has vist aquesta conferència ens agradaria conéixer la teua opinió. En aquest enllaç trobaràs una enquesta de satisfacció sobre l’activitat. 

 

Esta conferència serà gravada en vídeo i retransmesa en directe, podent ser difosa en qualsevol dels mitjans audiovisuals i/o espais de la Ciutat de les Arts i les Ciències, així com en Youtube.

Fecha: 20 September 2023
Recinto: Museu de les Ciències
Ubicación: Auditorio Santiago Grisolía
Hora: 19:00:00

Enquesta de satisfacció

Si has assistit a esta conferència ens agradaria conéixer  a teua opinió  a través d’esta enquesta de satisfacció.

Realiza nuestra encuesta de satifacción y cuéntanos tu opinión.